O nama

  Preduzeće „Pansion“ osnovano je 1991. godine kao Privatno preduzeće za seoski turizam i trgovinu sa sjedištem u Triješnici. Vrlo nestabilne ekonomske i političke prilike koje su zahvatile našu zemlju nisu nam omogućile, doslovno, ni početak rada. Infrastruktura je bila završena, a prvi poslovi ugovoreni. Međutim, ratna dešavanja su to poremetila i sa radom smo morali prestati i prije nego što smo počeli. U to vrijeme, imajući u vidu oblast kojom smo se željeli baviti, preorijentacija je bila neminovnost.

  Sve do 1997. godine smo se bavili trgovinom na malo, a iste godine sa radom počinju stovarište građevinskog materijala i pilana. Obren Živanović, vlasnik preduzeća, na taj potez se odlučio raspolagajući izuzetno bogatim iskustvom u toj oblasti (godinama se bavio izvozom oble građe), te se sa sigurnošću može reći da je odlično „poznavao“ drvo. Naravno, ovakvoj odluci doprinijela je i činjenica da je Semberija, regija gdje se sjedište firme i nalazi, izuzetno bogata kvalitetnom, prije svega, hrastovom i jasenovom šumom. Međutim, poznato je da tražnja reguliše ponudu pa smo najpre pravili krovne konstrukcije od jele i smrče, te ih plasirali na stovarište građevinskog materijala, a potom i krajnjim kupcima. Može se zaključiti da su naši kupci i tada bili na prvom mjestu, te svi procesi bili usmjereni ka ostvarivanju jednog cilja, a to je zadovoljenje najrazličitijih potreba i želja kupaca. Zbog strukturnih i tehničkih problema koji su se pojavili u šumskim gazdinstvima, 2000. godine smo se odlučili baviti preradom tvrdog drveta, hrasta i jasena, te se opredijelili isključivo na izvoz proizvoda.

  Opšte je poznato da je lokacija preduzeća od presudnog značaja za razvoj i uspjeh istog. Dostupnost sirovine nikada nije dovođena u pitanje, a ako uzmemo u obzir i da „raspolažemo“ izuzetno kvalitetnim drvetom kao što je hrast – lužnjak možemo konstatovati da postoje svi preduslovi za uspjeh, naravno, pored marljivog rada, predanosti poslu i obučenosti svih zaposlenih, a što je lako uočljivo kroz postignute rezultate.

  Politiku našeg kvaliteta prepoznale su najeminentnije firme u Evropi, te danas imamo izvrsnu saradnju sa firmama iz Švedske, Poljske, Italije, Belgije itd. Koliko je saradnja dobra govori i činjenica da smo održali kontakt sa kupcima i u jeku svjetske ekonomske krize, početkom 2009. godine.

  Dugogodišnje partnerstvo ujedno je i potvrda naše ozbiljnosti i pouzdanosti, te ukazuje da smo konkurentan partner na inostranom, evropskom tržištu.